Zorg

gimp sicher herunterladen

Zorg op school kunnen we indelen in:

  • brede basiszorg (voor alle leerlingen)
  • verhoogde zorg (voor sommige leerlingen)
  • uitbreiding van zorg (voor individuele leerlingen)

Onze visie steunt op 7 pijlers:

  • HANDELINGSGERICHT WERKEN
  • POSITIEF KLIMAAT
  • KANSEN GEVEN
  • ZELFREDZAAMHEID EN ZELFSTANDIGHEID
  • SOCIALE VAARDIGHEDEN
  • PROFESSIONALITEIT
  • COMMUNICATIE

met als doel onze leerlingen VOOR TE BEREIDEN OP DE MAATSCHAPPIJ Download monster legends for free.

 

 

net framework windows 7 download kostenlos pdf24 latest German update for free cod bo3