Van harte welkom in de eucharistieviering op donderdag 28 juni om 11 uur in de kerk van Kester. Inschrijvingen van nieuwe kleuters en leerlingen kunnen steeds na afspraak en tijdens de inschrijvingsdagen op 3 en 4 juli en op 28, 29 en 30 augustus.

Natuur ? Natuurlijk !

Dit schooljaar kleurt de dorpsschool van Kester GROEN! Van september tot juni werken we rond het thema ‘Natuur? Natuurlijk!’. De toekomst van onze kinderen staat centraal en dan kunnen we de zorg voor het klimaat niet uit de weg gaan. Dit is slechts een opstapje naar het engagement van alle Gooikse scholen, de klimaatbende van Gooik. Blijf ons volgen om op de hoogte te blijven van onze groene vingers! kinderen_met_ster

Beste bezoeker van onze website.

Graag laten wij u kennis maken met onze DORPSSCHOOL. Wij zijn een school waarin we menselijke waarden voorop plaatsen in ons onderwijs voor kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar.

Wij werken samen aan het verwerven van eindtermen, ontwikkelingsdoelen en leerplandoelen via:

 • gelijke onderwijskansen
 • godsdienstonderwijs (RKG)
 • zorg en brede zorg (zorgcoördinator, GON-begeleiding, CLB)
 • milieuzorg
 • verkeersveiligheid
 • sport en spel (lichamelijke opvoeding, zwemmen, watergewenning)
 • projecten
 • binnen- en buitenschoolse activiteiten
 • meerdaagse activiteiten (sportklassen, zeeklassen, stadsklassen, STEMklassen)
 • MEGA
 • op weg naar het secundair onderwijs
 • leerlingenparlement
 • contractwerk en hoekenwerk
 • taalinitiatie Frans

Er is tevens de mogelijkheid :

 • voor- en naschoolse opvang in de school
 • huiswerkklas voor de tweede en derde graad
 • busvervoer
 • warm middagmaal
 • gezonde drankjes
Dorpsschool Kester VZW
Lager- en kleuteronderwijs
De Ham 2
1755 Kester
Bruneaustraat 61
1755 Kester
+32 54 56 61 45
+32 472 34 17 40