Het leerplatform “www.sandyjanssen89.wixsite.com/kester” blijft tijdens juli en augustus actief. Infodagen op 27 en 28 augustus (info volgt via de informatiebrief). Fijne vakantie!
Met een fantastisch team dat er ZIN IN heeft, kunnen we kwaliteitsvol onderwijs organiseren voor onze kleuters en leerlingen.“ZIN IN…” is het jaarthema voor het schooljaar 2019-2020. 

Hoe komt het dat  we voor deze slogan gekozen hebben?

Vanaf dit schooljaar gaan we aan de slag met het nieuw leerplan van het Lager Katholiek Onderwijs Vlaanderen “ZILL” (=zin in leren, zin in leven). Een nieuw leerplan dat nog meer aandacht besteedt aan de persoonsgebonden ontwikkeling van het kind; vereisten die in de hedendaagse samenleving noodzakelijk zijn om te kunnen leren, om de gepaste studierichting te kunnen kiezen, om maximale slaagkansen te hebben op de arbeidsmarkt, om in groep te kunnen werken, … om te kunnen leven.

Ook al is iedere katholieke school verplicht om het nieuwe leerplan te volgen, zijn wij er heel enthousiast over; we hebben er veel goesting en zin in om ermee te werken.

De voorgaande jaren waren natuur en klimaat de rode draad; onze school werd hierdoor nog groener en klimaatvriendelijker. Misschien heb jij wel zin om een klimaatwens te formuleren en ons klim-maatje-s-boek in te vullen.

kinderen_met_ster

Beste bezoeker van onze website.

Graag laten wij u kennis maken met onze DORPSSCHOOL KESTER. Wij zijn een katholieke dialoogschool waarin we menselijke waarden voorop plaatsen in ons onderwijs voor kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar.

Wij werken samen aan het verwerven van eindtermen, ontwikkelingsdoelen en leerplandoelen via:

 • gelijke onderwijskansen
 • godsdienstonderwijs (RKG)
 • zorg en brede zorg (zorgcoördinator, GON-begeleiding, CLB)
 • co-teaching
 • milieuzorg
 • verkeersveiligheid
 • sport en spel (lichamelijke opvoeding, zwemmen, watergewenning)
 • projecten
 • binnen- en buitenschoolse activiteiten
 • meerdaagse activiteiten (sportklassen, zeeklassen, stadsklassen, STEMklassen)
 • MEGA
 • op weg naar het secundair onderwijs
 • leerlingenparlement
 • contractwerk en hoekenwerk
 • taalinitiatie Frans

Er is tevens de mogelijkheid :

 • voor- en naschoolse opvang in de school
 • huiswerkklas voor de tweede en derde graad
 • busvervoer
 • warm middagmaal
 • gezonde drankjes
Dorpsschool Kester VZW
Lager- en kleuteronderwijs
De Ham 2
1755 Kester
Bruneaustraat 61
1755 Kester
+32 54 56 61 45
+32 472 34 17 40