Dorpsschool Kester heet jullie van harte welkom Sims 3 extensions for free download full full german!

Maandag 5 juni facultatieve verlofdag (kermis Kester).

Welkom in onze school is een filmpje waarin we onze school voorstellen geburtstagseinladungen kostenlosen.
Je kan onze onthaalklas ontdekken in  Een woensdag in de onthaalklas 🙂

Jaarthema 2022-2023 : “Geef kleur aan…”

Een nieuw schooljaar, een nieuw jaarthema herunterladen.

Ons lerarenteam koos dit jaar voor “Geef kleur aan…”, en maandelijks zullen we deze slogan aanvullen met een ander belangstellingsitem firefox android. Op die manier kunnen de leukste en zinvolste activiteiten en lessen van vorige jaren herleven, én hebben we een thema waarmee we de focus kunnen leggen op de sociale vaardigheden steam cs go. De toenemende diversiteit en heterogeniteit in onze maatschappij – en in onze school – zijn een stimulans om meer aandacht te schenken aan persoonsgebonden ontwikkeling download tolino ebooks.

In september geven we kleur aan onszelf: je goed, veilig en gelukkig voelen, op school en daarbuiten. Hoe creëren we een veilig klasklimaat, hoe gaan we veilig de weg op, hoe internetten we veilig, etc. bilder von speicherkarte herunterladen? Wat helpt ons opgroeien tot veerkrachtige kinderen? Hoe zorgen we voor ons mentale welzijn? Wat hebben we nodig om helemaal onszelf te zijn in en rond de klas migros bank ebanking app?

Wij hebben nog heel wat belangstellingsitems in gedachten, maar laten graag ook de kinderen aan het woord. We laten hen mee onze maandelijkse slogan kleuren.

 
Het leerplan van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen moet elke leerling en kleuter in de basisschool “zin in leren, zin in leven” geven. “Zin in” heeft een dubbele betekenis. Enerzijds verwijst het naar goesting, optimisme in de toekomst, geloof in groei, nieuwsgierigheid en leerhonger. Anderzijds wijst het naar zingeving en laat het leerplan kinderen ontwikkelen tot geïnspireerde zinzoekers die persoonlijke waarden durven vooropstellen van waaruit ze keuzes maken, handelen en samenleven met anderen.

 

Beste bezoeker van onze website.

Via deze website laten wij jullie graag kennis maken met onze DORPSSCHOOL KESTER. Wij zijn een katholieke dialoogschool waarin we menselijke waarden voorop plaatsen in ons onderwijs voor kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar.

Wij werken samen aan het verwerven van eindtermen, ontwikkelingsdoelen en leerplandoelen via:

 • gelijke onderwijskansen
 • godsdienstonderwijs (RKG)
 • zorg en brede zorg (zorgcoördinator, CLB, ondersteuningsnetwerken)
 • co-teaching
 • milieuzorg
 • verkeersveiligheid
 • sport en spel (lichamelijke opvoeding, zwemmen, watergewenning)
 • projecten
 • binnen- en buitenschoolse activiteiten
 • meerdaagse activiteiten (sportklassen, zeeklassen, stadsklassen, STEMklassen)
 • M.E.G.A.-project (in samenwerking met de lokale politie)
 • op weg naar het secundair onderwijs
 • leerlingenparlement
 • contractwerk en hoekenwerk
 • taalinitiatie Frans
 • groene schoolomgeving (moestuintjes)

Er is tevens de mogelijkheid :

 • voor- en naschoolse opvang in de school
 • huiswerkklas voor de tweede en derde graad
 • busvervoer
 • warme maaltijd (soep in de winter)
 • gezonde drankjes

Uiteraard verwelkomen we jullie ook graag op onze school om het bovenstaande meer in detail te bespreken. Zo kunnen jullie ook onze klassen bezoeken en ons team ontmoeten.

Graag tot binnenkort.

Dorpsschool Kester VZW
Lager- en kleuteronderwijs
De Ham 2
1755 Kester
Bruneaustraat 61
1755 Kester
+32 54 56 61 45
+32 472 34 17 40