Bus

ebook reader herunterladen

Het leerlingenvervoer van thuis naar de school en van de school naar huis wordt georganiseerd door de gemeente Gooik.

Het vervoer van onze leerlingen gebeurt op het grondgebied van Kester en Leerbeek download git projekt.

Een rit kost € 0,60. Aangezien de gemeente Gooik de organisator is van het busvervoer zullen de ritten via de factuur van de gemeente Gooik verrekend worden herunterladen.

De ouders blijven verantwoordelijk voor hun kind(eren) tot deze op de bus stappen en van het ogenblik dat ze afstappen.