Bus

Het leerlingenvervoer van thuis naar de school en van de school naar huis wordt georganiseerd door de gemeente Gooik.

Het vervoer van onze leerlingen gebeurt op het grondgebied van Kester en Leerbeek.

Een rit kost € 0,60. Aangezien de gemeente Gooik de organisator is van het busvervoer zullen de ritten via de factuur van de gemeente Gooik verrekend worden.

De ouders blijven verantwoordelijk voor hun kind(eren) tot deze op de bus stappen en van het ogenblik dat ze afstappen.

Dorpsschool Kester VZW
Lager- en kleuteronderwijs
De Ham 2
1755 Kester
Bruneaustraat 61
1755 Kester
+32 54 56 61 45
+32 472 34 17 40