Facturatie

Basisscholen zijn verplicht te werken met maximumfacturen:

– de scherpe maximumfactuur omvat activiteiten zoals toneelbezoek, sportactiviteiten, schooluitstappen van één dag,… Ook materialen die de kinderen verplicht via de school moeten aankopen vallen hieronder. De scherpe maximumfactuur bedraagt voor een kleuter € 45,00 en voor een kind uit de lagere school € 85,00.

– de minder scherpe maximumfactuur omvat de activiteiten buiten de school. Dit gaat om de meerdaagse uitstappen zoals de zeeklassen, sportklassen en stadsklassen. De minder scherpe maximumfactuur bedraagt voor een kleuter € 0,00 en voor een kind uit de lagere school € 435,00.

Betaling:

– via facturatie op rekeningnummer BE37 9796 2151 0428

– contant op het secretariaat

Regeling van de scherpe maximumfactuur:

Voor de lagere school:

factuur oktober: € 30.00

factuur december: € 30.00

factuur maart: € 25.00

Voor de kleuterschool:

factuur oktober: € 15,00

factuur maart: € 15,00

factuur mei: saldo

 

Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekeningen, kunt u contact opnemen met de directeur. Het is de bedoeling dat er afspraken gemaakt worden over een aangepaste betalingsmodaliteit. Wij verzekeren een discrete behandeling van uw vraag.

 

 

Dorpsschool Kester VZW
Lager- en kleuteronderwijs
De Ham 2
1755 Kester
Bruneaustraat 61
1755 Kester
+32 54 56 61 45
+32 472 34 17 40