Schoolverzekering

download ubuntu font

Onze school heeft een verzekering afgesloten bij IC-Verzekeringen voor lichamelijke ongevallen.

De kleuters en leerlingen zijn verzekerd voor ongevallen tijdens de schooluren (overal waar zij onder toezicht staan van het personeel) en op de weg van en naar de school nieuwe ebooks gratis downloaden.

 

Wat is verzekerd?   

 • lichamelijke letsels 
 • tandletsels
 • bril / hoorapparaat (enkel als ze gedragen werden op het ogenblik van het ongeval)                                                                                                   

Wat is niet verzekerd cv at xing?

 • kledij
 • materiaal (bv. boekentas, laptop)
 • fiets
 • opzettelijke schade / letsels

 

Wat administratief te doen bij een ongeval app aus microsoft store herunterladen?

 • zo vlug mogelijk melden van het ongeval op school
 • school doet elektronische aangifte bij IC-Verzekeringen en bezorgt aangifteformulier aan ouders
 • aangifteformulier wordt ingevuld door de dokter die de eerste zorgen toedient
 • ouders betalen alle rekeningen
 • ouders richten zich tot hun mutualiteit
 • ouders bezorgen ingevuld aangifteformulier en attest tussenkomst mutualiteit aan IC-Verzekeringen (Handelsstraat 72, 1040 Brussel / ongevallen@ic-verzekeringen.be)
 • IC-Verzekeringen betaalt het remgeld terug aan ouders youtube auf desktop herunterladen.