Medicatie

In uitzonderlijke gevallen kan de ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan je kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter, dat de juiste naam van het medicijn, de dosering, de frequentie, toedieningswijze, de bewaring bevat.

Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale of percutane weg, via oogindruppeling of oorindruppeling, mogen niet worden gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel. Samen met de ouders zoeken we naar een samenwerking met verpleegkundigen.

Dorpsschool Kester VZW
Lager- en kleuteronderwijs
De Ham 2
1755 Kester
Bruneaustraat 61
1755 Kester
+32 54 56 61 45
+32 472 34 17 40