Medicatie

seeman songs for free

In uitzonderlijke gevallen kan de ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan je kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter, dat de juiste naam van het medicijn, de dosering, de frequentie, toedieningswijze, de bewaring bevat alle icloud dateien herunterladen.

Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale of percutane weg, via oogindruppeling of oorindruppeling, mogen niet worden gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel old German font for. Samen met de ouders zoeken we naar een samenwerking met verpleegkundigen.