Leerlingenparlement

Elk jaar wordt een leerlingenparlement verkozen uit de leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar.

Hiertoe worden verkiezingen georganiseerd herunterladen. De ouders geven schriftelijk toestemming om hun kind zich te laten kandidaat stellen. Alle leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar mogen twee kandidaten kiezen uit de kandidaten per klas pushtan app downloaden.

De verkozenen zetelen voor het lopende schooljaar in het leerlingenparlement en vergaderen een zestal keren per schooljaar met een leerkracht (zorgcoördinator) en de directie download gps maps. Alle kinderen van de school mogen voorstellen doen aan het leerlingenparlement. Initiatieven die voortvloeien uit deze vergaderingen komen ten goede aan alle leerlingen van de school skat free.