Leerlingenparlement

Elk jaar wordt een leerlingenparlement verkozen uit de leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar.

Hiertoe worden verkiezingen georganiseerd. De ouders geven schriftelijk toestemming om hun kind zich te laten kandidaat stellen. Alle leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar mogen twee kandidaten kiezen uit de kandidaten per klas.

De verkozenen zetelen voor het lopende schooljaar in het leerlingenparlement en vergaderen een zestal keren per schooljaar met een leerkracht (zorgcoördinator) en de directie. Alle kinderen van de school mogen voorstellen doen aan het leerlingenparlement. Initiatieven die voortvloeien uit deze vergaderingen komen ten goede aan alle leerlingen van de school.

Dorpsschool Kester VZW
Lager- en kleuteronderwijs
De Ham 2
1755 Kester
Bruneaustraat 61
1755 Kester
+32 54 56 61 45
+32 472 34 17 40