CLB

CLB staat voor Centrum voor Leerlingenbegeleiding.

Het CLB biedt gratis informatie, hulp en begeleiding voor leerlingen, ouders en scholen. Je kan bij het CLB terecht voor heel wat vragen (studiekeuze, sociaal-emotionele problemen, moeilijkheden bij rekenen, taal,…) herunterladen.

Als een kind het moeilijk heeft of  blijft hebben is hulp echt welkom. Jij als ouder hebt steeds recht op uitleg over deze hulp en wordt als vanzelfsprekend betrokken bij de verschillende stappen herunterladen. Een individuele begeleiding van een kind jonger dan 12 jaar wordt door het CLB pas opgestart mits toestemming van de ouders.

Als ouder of kind kan je naar het CLB stappen voor vragen of hulp;

Als ouder of kind moet je naar het CLB

– als er een medisch onderzoek gepland is;

– er teveel afwezigheden zijn op school;

– hij/zij later instapt in de lagere school;

– je kind  een niet zo voor de hand liggende overstap maakt naar het secundair onderwijs collage herunterladen.

 

VZW Dorpsschool Kester werkt samen met het CLB van Halle.

U kunt zich rechtstreeks richten tot het CLB of via onze school een afspraak maken met de CLB-medewerkers kartenspiele kostenlos downloaden ohne anmeldung.

CLB Halle

Ninoofsesteenweg 7

1500 Halle

Tel: 02/356 55 23

e-mail: info@clbhalle.be